Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies.

Niniejszy dokument objaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu internetowego www.stworzmistrza.pl (dalej: Serwis)

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

Administratorem Serwisu jest Krzysztof Mytnik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KM-Partners Krzysztof Mytnik, ul. Powstańców Śląskich 89/201 NIP 579-19-51-650, REGON 192592891 (dalej: Operator)

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Serwis umożliwia pozyskiwanie danych osobowych użytkowników tylko za ich zgodą w celu:

  1. Zapewnienia kontaktu pomiędzy operatorem Serwisu a użytkownikiem

  2. Dokonywania wypłat środków zgromadzonych na dany projekt

  3. Dokonywania zwrotów środków wpłaconych na dany projekt w przypadkach określonych w Regulaminie.

  4. Przyjmowania i odpowiadania na zapytania lub reklamacje użytkowników.

  5. Przesyłania użytkownikom aktualnych informacji w tematach związanych z funkcjonowaniem serwisu

  6. Przesyłania użytkownikom newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204), w przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika.

  7. Realizacji ewentualnych roszczeń pomiędzy Administratorem Serwisu a użytkownikami.

 2. Zakres zbieranych danych obejmuje imię i nazwisko (lub Firmę) , adres, numer telefonu, adres e-mail oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki na finansowanie projektu lub zwrot wpłaconych kwot.

 3. Ze względu na cel działania serwisu, odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych lub późniejsze odwołanie wcześniej udzielonej zgody uniemożliwia korzystanie z serwisu.

 4. Użytkownik przekazuje dane osobowe za pomocą formularza elektronicznego.

 5. Warunkiem przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego uprzednia zgoda na ich przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili odwołana.

 6. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

 7. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.

 8. Administrator zachowuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, spełniające wymagania prawne w celu należytego zabezpieczenia gromadzonych danych przed dostępem osób trzecich.

 Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis stosuje pliki cookies.

 2. Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookiem zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu. Brak zgody powoduje konieczność zaprzestania korzystania z Serwisu. Możliwe jest jednak dalsze korzystanie z Serwisu pomimo braku zgody na używanie plików Cookiem ale wymaga to dokonania zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej wprowadzając własne ustawienia w zakresie korzystania z plików cookiem (np. blokowanie). Ograniczenie w korzystaniu z plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje oferowane przez Serwis.

 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, umieszczane przez Serwis na komputerze użytkownika, lub innym urządzeniu końcowym.  Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą zwiększyć komfort użytkownika, umożliwiając Serwisowi:

  1. zapamiętanie preferencji użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych materiałów i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników,

  2. utrzymanie użytkownika zalogowanego do serwisu

  3. tworzenia statystyk umożliwiających poznanie w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu w celu zapewnienia poprawy struktury i zawartości stron internetowych serwisu.

 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. W celu lepszego dopasowania reklam mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.